Palm Trees
USA Lights
Official company logo.png

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, định cư. Trụ sở chính của công ty được đặt tại London. Công ty đã được công nhận bởi Hội đồng Anh, British Council.

Xét duyệt visa du học Anh theo Luật nhập cư dựa trên hệ thống thang điểm và những thay đổi mới.

Updated: Apr 12, 2021


Anh có nền giáo dục phát triển nhất thế giới và chính phủ Anh đã và đang khuyến khích các học sinh từ khắp các nước trên thế giới đến Anh để học tập tại các trường cao đẳng, đại học. Từ ngày 01/01/2021 những học sinh quốc tế bao gồm cả Châu Âu và các nước khác khi đến Anh du học sẽ đều được xét duyệt theo Luật hệ thống nhập cư dựa trên thang điểm mới của Anh.