Palm Trees
USA Lights
Official company logo.png

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, định cư. Trụ sở chính của công ty được đặt tại London. Công ty đã được công nhận bởi Hội đồng Anh, British Council.

Những hành khách đến Anh sẽ được giảm hơn một nửa thời gian cách ly tại nhà nếu họ trả tiền cho việc


Các quy tắc sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12 và các bài kiểm tra từ các công ty tư nhân sẽ có giá từ £65 đến £120. Quy định được diễn ra sau thông báo