Palm Trees
USA Lights
Official company logo.png

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, định cư. Trụ sở chính của công ty được đặt tại London. Công ty đã được công nhận bởi Hội đồng Anh, British Council.

Những điều bạn cần biết về Graduate Route / Post-study work visa (PSW) - Visa mới dành cho sinh viên

Updated: Feb 26, 2021


Kể từ ngày 31/1/2020 Anh Quốc sẽ chính thức rời khỏi khối Liên minh Châu Âu (EU), điều này đã đòi hỏi Anh phải có những chính sách mới để giải quyết 2 vấn đề lớn: Thứ nhất, Anh rời khỏi châu Âu đã chấm dứt việc di chuyển tự do, việc này đòi hỏi chính phủ Anh phải có chính sách nhập cư mới, áp dụng cho cả công dân Châu Âu và ngoài Châu Âu. Thứ hai, khi sự di chuyển tự do giữa Anh và các nước EU dừng lại đã đặt ra một vấn đề lớn cho chính phủ Anh đó là thiếu hụt nhân lực cho sự phát triển kinh tế bởi phần lớn lao động hiện tại của Anh là công dân châu Âu. Nhằm giải quyết vấn đề thứ nhất, mới đây ngày 30/09/2020 chính phủ Anh đã ban hành Luật nhập cư dựa trên thang điểm mới, sẽ áp dụng cho cả công dân châu Âu và ngoài châu Âu. Theo Luật nhập cư mới này tất cả các công dân từ các quốc gia khác đến Anh làm việc, học tập đều được xét duyệt theo Hệ thống thang điểm với những yêu cầu nhất định về: