Palm Trees
USA Lights
Official company logo.png

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, định cư. Trụ sở chính của công ty được đặt tại London. Công ty đã được công nhận bởi Hội đồng Anh, British Council.

Sở cảnh sát Scotland tuyển dụng sĩ quan người Việt Nam nhằm ngăn chặn nạn buôn người

Updated: Apr 12, 2021
Hai sĩ quan người Việt, Nguyễn Hoàng Hiệp and Nguyễn Xuân Duy, đã được biệt phái tới sở Cảnh sát Scotland để làm việc tới tháng 04/2021 nhằm chống nạn buôn người ngày càng gia tăng.


Theo số liệu thống kê của sở cảnh sát Scotland về nạn nhân của buôn bán người từ tháng 1 cho tới tháng 11, trong tổng số 397 trường hợp thì có tới 196 người là cư dân Việt Nam. Cũng theo như Bộ Nội Vụ, hai năm trước, con số này dừng lại ở mức 66. Nghiên cứu từ Đại học Stirling chỉ ra rằng phần lớn nạn nhân buôn bán trẻ em ở Scotland là người Việt Nam - ở Anh, tình trạng này còn nghiêm trọng hơn. Nhóm nghiên cứu, được chính phủ Scotland ủy quyền, đã kêu gọi thành lập một cơ quan thống nhất để giám sát nạn buôn bán trẻ em nhằm xác định danh tính và bảo vệ các nạn nhân. Trước đó, cảnh sát Scotland đã phát động Chiến dịch Filibeg vào tháng 4 nhằm giải quyết tình trạng nạn nhân buôn người đến từ Việt Nam ở Scotland tăng đến 230% trong giai đoạn 2018-19.


Hai sĩ quan thuộc Bộ Công an Việt Nam, đã đến Scotland vào đầu tháng 10 để giúp giải quyết tình trạng này. Theo dự tính, họ sẽ cung cấp "các lời khuyên về văn hóa" và hỗ trợ ngôn ngữ. Các sĩ quan đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và quốc tế để hiểu hơn về trải nghiệm của các nạn nhân và mạng lưới tội phạm lợi dụng họ.