Palm Trees
USA Lights
Official company logo.png

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, định cư. Trụ sở chính của công ty được đặt tại London. Công ty đã được công nhận bởi Hội đồng Anh, British Council.

Học bổng 6000 bảng khoá Business, Finance and Management Foundation tại Bellerbys College

Updated: Jul 25, 2021


Giới thiệu về Bellerbys College:

Bellerbys College là một trường cao đẳng có xếp hạng cao ở Anh, có hơn 60 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy các khoá học chuẩn bị học sinh quốc tế theo học các trường đại học ở Anh. Các khoá học trường tổ chức giảng dạy là GCSE, A-level, Foundation, Pre-foundation, Undergraduate Year 1 và English Language Preparation. Học sinh tốt nghiệp từ các khoá A-level có thể theo học không chỉ các trường đại học ở Anh bao gồm cả Cambridge và Oxford mà còn cả các trường đại học ở Mỹ và Australia.