Palm Trees
USA Lights
Official company logo.png

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, định cư. Trụ sở chính của công ty được đặt tại London. Công ty đã được công nhận bởi Hội đồng Anh, British Council.

Hệ thống nhập cư Diện tay nghề cao (Skilled Worker Route) dựa trên thang điểm - Luật Visa mới của UK


Kể từ ngày 31/1/2020 Anh Quốc sẽ chính thức rời khỏi khối Thịnh vượng chung Châu Âu (EU), điều này đã đòi hỏi Anh phải có những chính sách mới về nhập cư đối với công dân Châu Âu và ngoài Châu Âu. Vừa mới đây ngày 30/09/2020 Anh đã chính thức ban hành Luật hệ thống nhập cư dựa trên thang điểm mới, được áp dụng cho cả công dân Châu Âu và công dân các quốc gia khác bao gồm cả Việt Nam, những người nhập cư vào Anh với mục đích cư trú và làm việc sẽ phải đáp ứng những yêu cầu trong hệ thống thang điểm này. Luật thang điểm mới này của Anh sẽ được chính thức đưa vào áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.