Palm Trees
USA Lights
Official company logo.png

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, định cư. Trụ sở chính của công ty được đặt tại London. Công ty đã được công nhận bởi Hội đồng Anh, British Council.

Du học Anh-làm sao để vừa được bằng giỏi, vừa có được thu nhập riêng


Có thể nói cứ 10 du học sinh Anh thì cả 10 bạn đều có những công việc làm thêm ngoài giờ học. Bởi vì lịch học khá nhàn 2-3 buổi/tuần nên du học sinh Anh từ bậc đại học trở lên đều có thể làm thêm 20 giờ/ tuần. Việc làm thêm không những giúp sinh viên kiếm thêm 1 khoản thu nhập mà còn giúp phát triển các kỹ năng mềm như khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, quản lý thời gian hiệu quả và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn không thể cân bằng giữa việc vừa học và làm thêm, bởi vì rất nhiều yếu tố bên ngoài tác động ví dụ như chưa thể việc sắp xếp thời gian hợp lý, stress về thi cử, vv. Hôm nay, Vietnamese Connect sẽ chia sẻ cho các bạn các kinh nghiệm vừa học vừa là hiệu quả.


1. Sắp xếp và sử dụng quỹ thời gian hiệu quả