Palm Trees
USA Lights
Official company logo.png

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, định cư. Trụ sở chính của công ty được đặt tại London. Công ty đã được công nhận bởi Hội đồng Anh, British Council.

Cập nhật mới về Graduate Route- Chương trình cho sinh viên quốc tế ở lại Anh sau tốt nghiệp.

Updated: Apr 7, 2021


Graduate Route hay còn gọi là Post-Study Work Visa là loại visa chính phủ Anh mới ban hành ngày 30/09/2020 dành cho sinh viên tốt nghiệp bậc đại học trở lên, có thể ở lại Anh làm việc tự do từ 2 đến 3 năm tuỳ theo bậc học.


Graduate Route được chính phủ Anh ban hành cùng với việc công bố kế hoạch khởi động một lộ trình nhập cư mới khác (Skilled Worker) sẽ giúp các công ty ở Anh tuyển dụng nhân tài mà h