Palm Trees
USA Lights
Official company logo.png

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, định cư. Trụ sở chính của công ty được đặt tại London. Công ty đã được công nhận bởi Hội đồng Anh, British Council.

Anh đang đứng giữa ranh giới dịch có thể bùng phát trở lại


Kể từ khi phát hiện biến thể Covid mới, Anh đã phải đối mặt với sự bùng nổ dịch bệnh lần thứ 3 với số ca nhiễm ngày càng tăng cao và cao hơn cả đợt dịch hồi tháng 3 rất nhiều. Ngày 5/01/2021 Anh đã ban hành lệnh phong toả cả đất nước lần thứ 3 do số người nhiễm tăng không thể kiểm soát được. Chỉ sau 3 ngày phong toả số ca nhiễm đã đạt tới đỉnh điểm 68035 người nhiễm/ngày vào 08/01/2021, sau đó có dấu hiệu giảm dần. Tính đến ngày 25/11 thì số ca nhiễm Covid ở Anh đã giảm xuống 22195 người nhiễm/ ngày. Có thể thấy được chỉ sau khoảng gần 3 tuần kể từ khi lệnh phong toả toàn đất nước lần 3 được ban hành thì số ca nhiễm Covid đã giảm rõ rệt.